Dofinansowanie

Fiort Clinic Spółka z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

 „Wstań po zdrowie – program rehabilitacji osób z chorobami grzbietu i kręgosłupa”

 

Cel projektu:

Poprawa sprawności i aktywności zawodowej w wyniku zmniejszenia bólu i zaburzeń funkcjonalnych u 360 (184K/176M) mieszkańców WŁ, w tym z powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego w wieku aktywności zawodowej, cierpiących z powodu chorób grzbietu i kręgosłupa, poprzez ich wsparcie w formie zabiegów rehabilitacyjnych, a także wzrost świadomości na temat zasad funkcjonowania z ww. schorzeniami i ich profilaktyki w efekcie edukacji fizjoterapeutycznej i warsztatów psychoedukacyjnej w okresie 01.01.2023 do 31.10.2023.

Dofinansowanie projektu z UE: 584 811,58

www.mapadotacji.gov.pl
PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY W FIORT CLINIC SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. FOLWARCZNA 38

Projekt pn. „Wstań po zdrowie – program rehabilitacji osób z chorobami grzbietu i kręgosłupa” realizowany jest przez FIORT CLINIC  Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Folwarczna 38  na podstawie umowy o Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie: X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy oraz umożliwiające wydłuzenie aktywności zawodowej, dofinansowanie nr RPLD.10.03.01-10-B004/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia.

Co trzeba zrobić by dostać się do programu unijnego:

 • być mieszkańcem powiatów: piotrkowskiego lub PiotrkowaTrybunalskiego
 • wiek powyżej 50 lat (jednak nie tylko)
 • posiadać zdiagnozowaną chorobę grzbietu i kręgosłupa
 • Stan zdrowia umożliwia rehabilitację w trybie ambulatoryjnym czyli dojezdnym
 • nie korzystanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczących tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania finansowanych z innych środków publicznych

Dzięki programowi możesz:

 • zmniejszyć swoje dolegliwości bólowe związane z dolegliwościmi i chorobami kręgoałupa
 • poprawić sparność fizyczną, kondycję a co za tym idzie – samopoczucie
 • zastąpić złe nawyki dnia codziennego dobrymi naeykami

 

FIORT CLINIC zaprasza do udziału w projekcie pt.„Rehabilitacja lecznicza w powiecie piotrkowskim”

 

Kwalifikując się do projektu otrzymasz BEZPŁATNIE:

 

 • do 15 dni zabiegów rehabilitacyjnych – nie więcej niż 5 zabiegów dziennie dobranych indywidualnie do jednostki chorobowej
 • spotkania indywidualne z psychologiem i dietetykiem
 • dwie konsultacje u lekarza specjalisty rehabilitacji
 • refundację kosztu dojazdów na zabiegi i konsultacje

 

Co trzeba zrobić by się zapisać do FiortClinic korzystając z programu Unijnego:

Poddziałanie: X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające orz przyśpieszające powrót do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Warunki Programu Unijnego- jeśli jesteś:

 • mieszkańcem powiatu piotrkowskiego lub PiotrkowaTrybunalskiego
 • w wieku powyżej 15 lat
 • masz zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
 • Twój stan zdrowia umożliwia rehabilitację w trybie ambulatoryjnym (dojezdnym)
 • nie korzystałeś/łaś w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczących tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania finansowanych z innych środków publicznych

I potrzebujesz

 • zmniejszyć ból i zaburzenia funkcjonowania ze względu na chorobę kręgosłupa
 • poprawić swoją kondycję fizyczną oraz psychiczną a co za tym idzie poprawić swoje samopoczucie
 • nieprawidłowe nawyki dnia codziennego zmnieć na dobre

 

FIORT CLINIC w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w projekcie pt.„Wstań po zdrowie – program rehabilitacji osó z chorobaqmi grzbietu i kręgosłupa”

Bezpłatnie możesz otrzymać:

 • 10 lub 15 dni zabiegów rehabilitacyjnych – nie więcej niż 5 zabiegów dziennie
 • spotkania indywidualne z psychologiem i dietetykiem
 • wstępną i końcową konsultację fizjoterapeutyczną
 • dwie wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji

 

 

Co trzeba zrobić by zapisać się do projektu

 1. Przygotować odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę choroby kręgosłupa(nie starszą niż 1 rok)
 2. Umówić się na wstępną wizytę, na której będzie już wybagana ww. dokumentację medyczną (np. wyniki badań ( rezonans kręgosłupa, RTG kręgosłupa), odpisy dokumentów leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego i in.)
 3. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria medyczne wymagane do projektu – zostaniesz zakwalifikowany
 4. Podczas szczegółowego wywiadu medycznego i badania ustalony zostanie Twój program usprawnienia leczniczego

UWAGA! Pierwszeństwo w dostępie do Programu mają:

 • osoby 50+
 • kobiety,mężczyźni
 • osoby wykonujące siedzącą pracę

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu: FIORT CLINIC Spółka z o.o. ul. Folwarczna 38 Piotrków Trybunalski telefon: 697-777-412 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 mail: kontakt@fiortclinic.pl, strona internetowa www.fiortclinic.pl

 

Pliki do pobrania, by skorzystać z programu unijnego.

 

Załączniki

KOMORA NORMOBARYCZNA >