Metoda Ackerman

METODA ACKERMAN

Metoda Ackermanna jest to cały system, który polega na szczegółowej diagnostyce pacjenta oraz precyzyjnej technice leczenia manualnego. W metodzie tej postępowanie terapeutyczne i jego skutki są ściśle przewidziane przed zabiegiem. Daje to gwarancje jakości i rzetelności wykonywanych zabiegów.
Metoda ta opiera się na dokładnym badaniu przestrzennego ustawienia układu kostnego oraz skutecznym postępowaniu chiropraktycznym. Fizjoterapeuci stosujący tę metodę mają duże wyczucie palpacyjne i osiągają zamierzony efekt poprzez precyzyjne działanie w miejscu występowania bólu.
Metoda ta jest holistyczną koncepcją terapii, w której pamiętamy, że na dolegliwości powstałe w narządzie ruchu organizm ludzki reaguje jako całość. Terapeuta w procesie diagnostycznym określa indywidualny obraz tego, jak doszło do powstania dolegliwości . Dzięki dobrze rozwiniętym technikom diagnostyki palacyjno-porównawczej dokładnie określa się miejsce, stopień i rodzaj zablokowania poszczególnych segmentów kręgosłupa i stawów obwodowych.
Poprzez fakt, że metoda ta pozwala na odblokowanie segmentu, który powodował bóle pacjenta oraz działanie w miejscu przyczyny schorzenia , jest to metoda precyzyjna i skuteczna. Stosując metodę Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można złagodzić lub nawet usunąć ból.
KOMORA NORMOBARYCZNA >