Metoda PNF

METODA PNF

PNF ( proprioceptive neuromuscular facilitation) – to metoda, która posiada własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Umożliwia optymalne odtworzenie utraconych funkcji motorycznych pacjenta, wykorzystując receptory jego ciała. Koncepcja ta zakłada pozytywne nastawienie do pacjenta oraz jego problemu, globalne jego postrzeganie. Podczas treningu dąży się do uruchomienia rezerw energetycznych, co daje pacjentowi większą motywację do ćwiczenia.
Dodatkowo praca na zdrowych i silnych elementach ciała, chroni pacjenta przed źle kojarzącym się bólem. Metoda ta bazuje na wzorcach ruchowych, wykorzystuje się również terapię na macie, naukę chodu, a także usprawnianie funkcji witalnych tj. (mimika twarzy, oddychanie, ruchy języka, połykanie, artykulacja). Duże korzyści płynące z tej metody przyczyniły się do ogromnej popularyzacji tej koncepcji, nie tylko w neurologii. Powszechnie stosuje się u pacjentów z chorobą Parkinsona, SM, MPD, z urazami rdzenia kręgowego i po udarach mózgu.
KOMORA NORMOBARYCZNA >