Suche igłowanie

SUCHE IGŁOWANIE

Igłoterapia jest wprowadzaniem cienkiej, akupunkturowej igły w zlokalizowany, aktywny punkt spustowy.

Idea igłoterapii jest inna niż akupunktury. Cienka igła wprowadzana jest w ściśle określone miejsca na ciele pacjenta zgodnie ze specyficznymi technikami z zamysłem stricte mechanicznego oddziaływania na tkankę łączną. Następnie działanie mechaniczne zostaje przetworzone w odpowiedni mechanizm neurofizjologiczny. Odpowiednio zlokalizowany i zdiagnozowany punkt spustowy, przy nakłuciu, objawia się drganiem, podobnym do drżenia pęczkowego mięśni. Objaw ten świadczy o jego dezaktywacji. Doprowadza to do natychmiastowego rozluźnienia mięśnia dając uczucie ulgi w bólu.

Metoda ta jest bezpieczna dla pacjenta ponieważ w trakcie jej stosowania przestrzegane są wszelkie zasady aseptyki.

Metodyka suchego igłowania (również w dużym uproszczeniu) opiera się na dokładnej znajomości anatomii w połączeniu z dobrze rozwiniętą umiejętnością palpacji.

KOMORA NORMOBARYCZNA >